LA CUP REIVINDICA EL RETORN DEL CABAL ECOLÒGIC AL RIU TER


Des de les Candidatures d'Unitat Popular reclamem una gestió sostenible i
assenyada de l'aigua, basada en una vertadera Nova Cultura de l'Aigua, i és per
això que ens oposem als transvasaments i la interconnexió de xarxes.

Arran dels
fets succeïts a Torroella de Montgrí el passat 23 de Maig, on agents del Cos
dels Mossos d'Esquadra van reprimir de forma brutal i desproporcionada a
representants de les comunitats de regants del Ter, que estaven
exercint el seu dret a manifestació en motiu de la visita del President de la
Generalitat, les Candidatures d'Unitat Popular (CUP) de les comarques gironines
volem fer les següents consideracions:

Primerament, volem transmetre el nostre
suport als regants del Ter, alhora que denunciem públicament
l'actuació dels Mossos d'Esquadra per brutal i desproporcionada, la política de
tolerància zero amb la dissidència a la que ens tenen ja acostumats no és res
més que una violació flagrant del dret a manifestació.També volem palesar que les comarques
gironines pateixen una situació històrica d'espoli hídric que, mitjançant el
transvasament d'aigua del riu Ter cap a l'àrea metropolitana de
Barcelona, està suposant un greuge ambiental i socioeconòmic pel territori,
posant en perill la supervivència de cultius tradicionals com ara els arrossars
de Pals. L'actual transvasament i la política d'especulació de l'aigua són les
causes principals que no es respecti els cabals mínims ecològics fixats per la
llei de l'any 1959 i pel Pla sectorial de Cabals de Manteniment a les Conques
Internes de Catalunya. Per això reclamem que s'aturi aquest espoli hídric que
fa
40 anys que dura i que es retorni el cabal necessari al
Ter per a garantir-ne la viabilitat ecològica i mantenir
l'equilibri socio-econòmic del territori.
Cal remarcar que
un espoli hídric d'aquestes dimensions no es podria dur a terme avui dia, en el
context de la Unió Europea.

L'actual context
de sequera ha posat al descobert aquesta situació de desequilibri, la mala
gestió dels recursos hídrics al Principat ha desembocat en un clima de crispació
i enfrontament. Creiem que l'actual model de gestió de l'aigua dut a terme per
la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA)
és erroni,
es basa en la llei de l'oferta
i consegüentment promou el malbaratament i l''ús abusiu dels recursos
hídrics
, en són un exemple la política urbanística que s'ha seguit a la
Costa Brava o a l'area metropolitana de Barcelona.


Una política econòmica errònea, basada en
fomentar el turisme, la construcció
i
el consum massiu com a pilars de la nostra economia són un model poc
racional
per a un país mediterrani amb un règim de pluges irregular i
escàs, fenomen que s'agreuja amb el canvi climàtic ja
present.

Per
tant apostem per
replantejar el model
econòmic vigent, i desplegar una estratègia econòmica basada en el decreixement,
que comporti
un ús més
racional dels nostres recursos hídrics

i gestioni amb criteris d'equitat les activitats econòmiques que es desenvolupin
a les conques hidrogràfiques.
Si no ho aturem, la situació actual s'agreujarà, amb
l'inevitable increment de demanda d'aigua que comportarà el progressiu
desenvolupament dels plans urbanístics que s'han aprovat els últims anys sense
tenir en compte la limitació dels nostres recursos
hídrics.
Considerem de
vital importància la implantació d'una vertadera nova cultura de
l'aigua,
basada en la reutilització, i
i en mesures com la millora de la captació, el desdoblament del clavegueram
entre aigües negres i de pluja o el
foment de mesures de modernització
del reg,
que entenem no pot recaure sobre
els pagesos. Cal
recuperar
i aprofitar les infrastructures de reg tradicionals de l'Empordà
. I sobretot reclamem a les companyies
concessionaries del servei de subministrament d'aigua que destinin els beneficis
obtinguts amb la venda d'aigua a invertir-los en la modernització de les
instal·lacions hidrauliques i així augmentar-ne l'eficiència.


Per tot
això
comuniquem que des d'ara,
comencem a treballar per impulsar aquest estiu
un calendari de mobilitzacions encaminat a
replantejar a fons la gestió de l'aigua i dotar-la d'un caràcter transversal i
democràtic, per una gestió assenyada i sostenible de l'aigua, perquè es tingui
en compte el seu valor mediambiental i social, perquè es respectin els cabals
ecològics i per aturar una injusta política hidrica i evitar així que l'aigua
s'utilitzi per a l'enfrontament dels diferents territoris del nostre país.
L'esmentada campanya està oberta a la participació de tots els col·lectius i
entitats sensibilitzats amb la preservació del riu Ter i els
ecosstemes de la seva conca.


PEL RETORN DEL TER A GIRONA


NO ALS TRANSVASSAMENTS!

EL RIU ÉS
VIDA!